sexta-feira, outubro 27, 2006


QUO VADIS EUROPA?
Por Daniel Cohn-Bendit

Europa podería ver realizado hoxe o que hai 50 anos era aínda un soño. Debemos aproveitar esta oportunidade xusto cando esta unión está sendo máis ou menos cuestionada. En efecto, desexamos ver como Europa persiste nos seus esforzos cara a unha unión política completa, rexeitando reducirse a un sistema administrativo. Se nos parece desexable que os pobos europeos compartan unha visión común, debemos, desde agora, abonar o terreo dos próximos 50 anos. Só así a construción europea poderá continuar. Por unha banda, na Unión, onde a dinámica de integración afirmarase con máis forza, e, por outra, cara ao exterior, grazas, sobre todo, a unha ampliación máis ou menos rápida cara aos Estados da Europa central e oriental así como aos países balcánicos. Este proceso esixe que Europa responda a certas preguntas: a da súa identidade e a do seu futuro, dous elementos indisociables e directamente ligados á cuestión da identidade e o futuro das persoas en Europa. Sabendo, por outra banda, que europeos son tanto os de hoxe como os de mañá, tanto os nados en Europa como os inmigrantes, así como os seus descendientes.
Que é Europa? Quen son os europeos? A Europa do ano 2000 é unha Europa que apenas comeza a percibirse en tanto que unidade. É unha Europa que, aos poucos, supera os conceptos de unidade xeográfica, de mosaico de nacións concurrentes ou de zona de libre comercio onde a moeda é, en parte, común. ¿Por que isto é así? Porque ocorreron tales desmoronamientos históricos que os europeos puideron sacar leccións así como alimentar visións. O consenso das nais e dos pais de Europa Hai xusto cincuenta anos que as nais e os pais de Europa, desde Schumann, Monet e Adenauer ata Gaspari, comezaron a ver máis aló do Estado-nación para considerar un proxecto de unión europea. viviran a Segunda Guerra Mundial na que Alemania resultou vencida e esnaquizada. Ata a vellas potencias europeas, como Inglaterra e Francia, tomaron conciencia dos seus límites e só aliándose ás novas grandes potencias da época, os Estados Unidos e a Unión Soviética, puideron vencer á Alemaña nazi. Por outra banda, o colonialismo tocaba irremediablemente ao seu fin, o que as destituía do seu papel de potencias mundiais. Non lles quedaba máis remedio que concentrarse sobre Europa, constatando, con todo, que lles estaba prohibido suscitarse ser as potencias hegemónicas. Esta situación, combinada co aplastamiento de Alemañia, deu orixe a unha evolución democrática e igualitaria no vello continente. De aquí nace tamén a idea de Europa a través dun movemento de integración que, neste continente fracturado, en principio soamente afecta á Europa occidental. A terrible experiencia sufrida durante as dúas guerras mundiais que se sucederon no espazo de medio século non podía desembocar máis que sobre o seguinte proxecto: garantir a paz a través da integración. Naturalmente, esta integración iníciase no terreo económico. Había, pois, intereses comúns evidentes.
Con todo, facía falta definir un terreo onde situar un punto de encontro para os pobos europeos, inimigos de onte, unha visión que puidese dar corpo á súa representación de unión, un discurso político que lles permitise determinar os seus puntos comúns. Conscientes da experiencia de dominación da Alemania nazi e do Imperio soviético, esta Europa occidental da postguerra elixiu adoptar unha posición antitotalitaria. Dito isto, hai que constatar que, desgraciadamente, todo debate relativo a estes dous sistemas totalitarios corre o risco de verse reprochado de relativizar un dos dous fenómenos totalitarios polo outro, de negar ata a súa singularidade, polo simple feito de comparalos. E isto é un erro. En efecto, a descrición destes dous sistemas non conduce, de ningún xeito, ao seu relativización se se ha delimitado ben a natureza propia de cada un así como a forma baixo a cal traducíronse concretamente. O denunciado paroxismo do horror na dominación nazi, inaudito na historia do mundo, despréndese do feito de que se intentou exterminar a pobos enteiros en nome dun proxecto aprobado e sostido pola maioría da sociedade alemá. Ademais, o feito de que este terror e as conviccións subyacentes que o fixesen posible poida devir a ideoloxía dominante sacudiu completamente os espíritos.
Pola contra, na Unión Soviética as forzas que nun principio foron postas en marcha para loitar contra a pobreza e a desigualdade social afundían as súas raíces nun ideal moral. Con todo, rápidamente bascularon cara a un sistema de opresión e de exterminación nunha sociedade dominada por delatores e perseguidores. A despecho de todas estas diferenzas que as opoñen, e malia as características específicas do horror que xeraron e a singularidade das súas perspectivas ideolóxicas respectivas, estes dous sistemas totalitarios se emparentan en diversos planos: negación do individuo e do seu valor, obstaculización do seu pleno desenvolvemento, subordinación e secuestro do futuro de cada un polos dirixentes, inexistencia do sistema parlamentario e da separación democrática de poderes. Ao contrario, a renovación de nacións europeas talles como Francia, o Benelux, Italia e Alemaña baseouse na prioridad do respecto ao individuo, que debía poder desenvolverse libremente nunha sociedade responsable e solidaria. Este consenso podería definirse como segue: nós, países europeos, defendemos o principio de autodeterminación dos pobos e o dereito do individuo para dispoñer de si mesmo segundo os fundamentos antitotalitarios que son os nosos. Non perdamos de vista isto: Francia e Alemania, dous países que, de feito, non tiñan nada en común salvo o facerse a guerra, chegaron a atopar un terreo de entendemento para elaborar o seu futuro en común.
Esta primeira pedra posta pola Unión Europea, aínda en vía de construción, supuxo unha sorte de visión que esixiu xigantescos esforzos aos seus cidadáns. Pedirlle non só asumir as contradicións inherentes ás súas respectivas feridas, senón tamén recoñecer que, malia todo, só xuntos serían capaces de chegar a algo. Como Albert Camus escribía en 1944 a un amigo alemán: "Cando din vostedes Europa, pensan: 'Terra de soldados, celeiro de trigo, industrias domesticadas, intelixencia dirixida.' Vou demasiado lonxe? Pero si sei que cando din Europa, aínda nos seus mellores momentos, cando se deixan levar polas súas propias mentiras, non poden por menos de pensar nunha cohorte de dóciles nacións dirixidas por unha Alemania de señores, cara a un futuro fabuloso e ensangrentado. Gustaríame que captase vostede ben esta diferenza. Europa é para vostedes ese espazo rodeado de mares e montañas, perforado de minas, cuberto de mieses, onde Alemaña xoga unha partida na que está en xogo o seu destino. En cambio, para nós é esa terra do espírito na que desde fai vinte séculos prosegue a máis asombrosa aventura do espírito humano." (Albert Camus, "Carta a un amigo alemán", en Obras completas, tomo 2, Alianza 3, pp. 602-603) Dubidaba, no entanto, da capacidade de Alemania para distanciarse desta posición. Cincuenta anos despois, Jorge Semprún tería que falar doutra dimensión dos alemáns en Europa, dimensión que explica, sen ningunha dúbida, as súas conviccións europeístas actuais: "A singularidade de Alemaña na historia deste século é manifesta: é o único país europeo ao que lle tocou vivir, padecer, e asumir críticamente tamén, os efectos devastadores das dúas iniciativas totalitarias do século XX: o nazismo e o bolchevismo. Xa se encargarán os sabios doutores en ciencias políticas de sinalar ou de destacar as diferenzas específicas indiscutibles entre ambas iniciativas.
Non é este o meu propósito, agora, neste instante en que recordo, na miña habitación do Hotel Eléphant, a neve que caeu sobre o meu soño. O meu propósito consiste en afirmar que as mesmas experiencias políticas que fan que a historia de Alemania sexa unha historia tráxica, tamén poden permitirlle situarse na vanguardia dunha expansión democrática e universalista da idea de Europa. E o emprazamento de Weimar-Buchenwald podería converterse no lugar simbólico de memoria e de futuro." (Jorge Semprún, A escritura ou a vida, Tusquets, p. 326). Non é moi determinante coñecer se esta foi claramente a actitude das sociedades alemá, francesa ou holandesa, ou se calquera outro pobo europeo tomara consciencia diso. A maioría das elites políticas, elas si, abrazaron rápidamente a idea antitotalitaria. Estanos permitido avanzar un pouco máis lonxe partindo do pensamento de Semprún: Europa debe sacar as conclusións que se impoñen da experiencia dos cen últimos anos para poder realizar a súa visión de paz e de xustiza. Este é o único medio para atopar unha verdadeira resposta ás preguntas que nos suscitamos sobre o noso futuro. Unha Constitución para unha Europa unida A Unión Europea comprende hoxe 15 países, unidos ao redor dun proxecto de cooperación económica e de paz, preocupados por asegurar aos seus cidadáns a liberdade de comercio, a seguridade no interior das fronteiras da Unión así como unha multitude de dereitos.
Mais as cousas deben progresar. Para estar á altura do papel que xoga na historia, Europa non pode contentarse con ser unha comunidade mercantil que reúne Estados con disparidades sociais enormes. Se Europa desexa continuar asegurando a paz, a xustiza social, a liberdade, os dereitos do cidadán, o equilibrio ecolóxico e a estabilidade, debe, non soamente aceptar a incorporación de novos países europeos, senón igualmente traballar pola integración cada vez máis firme dos seus membros, de maneira que toda volta atrás sexa impensable. Para isto, Europa terá que optar por unha Constitución europea. Estou íntimamente persuadido. Se Europa non quere reducirse a unha multitude de tratados multilaterales, se pretende ser unha entidade ao servizo de intereses comúns ?comezando polas cuestións relativas ás políticas exterior, de defensa e económicas, sen perder de vista a necesidade de ampliar os seus ámbitos- e se, en fin, Europa desexa verdaderamente encarnar unha visión da sociedade, unha visión da paz e do entendemento entre os pobos, terá necesidade da súa propia Constitución.
Nesta fase, paréceme importante insistir sobre o sentido das miñas palabras: estou convencido de que unha Constitución desta natureza non conduce de ningún xeito a un reforzamento do "eurocratismo", senón que, ao contrario, constitúe unha condición necesaria, ata indispensable, para a instauración dunha Europa ao servizo das persoas e das culturas. Unha Constitución europea debe comportar dous aspectos: - Por unha banda, un entendemento entre os europeos sobre a orientación que desexan dar á súa vida comunitaria. Un acordo que defina os valores xulgados fundamentais e portadores de todo o que caracteriza a identidade común europea, abarcando, xa que logo, desde as promesas de paz e de unidade económica formuladas polos pais e nais de Europa ata a garantía dun Estado social. Este acordo será algo así como unha Carta magna, un caderno europeo de valores e dereitos fundamentais.
Esta Carta deberá, con todo, ser máis innovadora e audaz que a que nos propuxeron ata agora. - Por outra banda, Europa necesita unha idea motriz, un plan que defina o funcionamento do proxecto. Pois, créanme, dirixímonos
Artigo publicado en INICIATIVA SOCIALISTA no seu número 64 da primavera de 2002. Mais que hoxe recuperamos aquí polo seu interese, polas claves e interrogantes que achega e que no 2006 fican ainda abertas.

terça-feira, outubro 24, 2006


EUROPEÍSMO CRECENTE ENTRE A MOCIDADE EUROPEA

As labazadas que os referendos recentes significaron para o proxecto europeo impulsado polos líderes políticos foron interpretadas ás veces como freo á construción dunha identidade europea. Porén, investigadores austríacos botaron man da estatísticas e analizaron a evolución nos últimos dez anos do sentimento identitario dos cidadáns a nivel estatal e en relación á Unión Europea. Ao respecto concluíron que desde o punto de vista identitario os eurocidadáns séntense progresivamente máis "europeos", nunha porcentaxe media na UE de ata o 58%, media que sobe ao 78% en Luxemburgo, é mínima entre os británicos, cun 40%, e queda no Estado español nun 64%. "As xeracións máis novas están máis próximas a unha certa identidade europea que se suma á súa propia identidade nacional", expoñen no estudo (.pdf), prognosticando que esa porcentaxe chegará ao 68.5% en 2030, de seguir a tendencia actual.

O especial de Vieiros: A Europa que queremos

segunda-feira, outubro 23, 2006

A INMIGRACIÓN DIVIDE Á UE.
POR JOSEP BORREL, Presidente do Parlamento Europeo

Lahti, onde o Consello Europeo debateu sobre enerxía, innovación e inmigración, con Putin como invitado, está a 120 quilómetros de Tampere. Alí, durante a anterior presidencia finlandesa, a UE puxo en marcha a política común de inmigración. A cuestión é hoxe moito máis importante que fai sete anos. Pero, desde o punto de vista dos resultados, Lahti está moi lonxe de Tampere. Algo se progresou na loita contra a inmigración ilegal. Pero a principal directiva que regula a política de retorno está na mesa do Consello desde fai máis dun ano sen chegar a un acordo. E o Parlamento Europeo (PE) dúbida de que a UE deba contribuír a financiar o retorno de inmigrantes se non hai unha política europea respecto diso. A axencia Frontex ilustra ben a divergencia entre as expectativas e a realidade. Para ser operativa, necesita que os gobernos proporciónenlle os medios necesarios. E as situacións de urxencia, como as deste verán na fachada suroeste de Europa, demostraron os límites da solidariedade voluntaria. Ata agora a UE alcanzou só cinco acordos de readmisión, o máis importante con Rusia, pero ningún co África subsahariana. O acordo de Cotonú prevé a obrigación de que os países que reciben axuda para o desenvolvemento readmitan aos inmigrantes, pero nunca se aplicou. No seu lugar, os países europeos actúan pola súa conta, chegando a acordos que ofrecen contrapartidas, como Francia e España con Senegal. Pero a UE non ofrece nada aos seus interlocutores africanos. A situación é peor en inmigración legal, onde a unanimidad bloquea tómaa de decisións. A principal directiva proposta pola Comisión sobre as condicións de entrada e estancia a efectos de emprego foi retirada ante a imposibilidad de chegar a un acordo.
Dise que será substituída por un plan de acción e unha serie de directivas sectoriales, pero... moi longo fiádesmo se o acordo debe ser unánime. Dáse a paradoja de que os países que máis dificultan a adopción dunha política común de emigración, atrincheirados trala regra da unanimidad, son os que máis reprochan a outros países as súas políticas nacionais. Algúns xustifican a súa resistencia a abandonar a unanimidad en que iso significaría anticipar aspectos do Tratado Constitucional. Pero os tratados actuais xa prevén pasar da unanimidad á maioría cualificada. Non é un problema xurídico, senón de falta de vontade política do Consello. Esa falta de vontade política reflíctese tamén nas decisións non aplicadas. Por exemplo, a directiva sobre o estatuto dos refuxiados, adoptada no 2004, que tiña que aplicarse este outubro, só foi adoptada por seis estados. A directiva sobre a libre circulación e residencia dos cidadáns europeos e das súas familias, importante para o reagrupamiento familiar, debía entrar en vigor en abril pasado, pero só 13 estados adoptárona. ANTE ESTA situación, fixeron moi ben algúns países, entre eles España, de sinalar en Lahti a urxencia dunha política europea de inmigración que o PE vén pedindo reiteradamente. A inmigración na UE non fará senón aumentar mentres non se corrixan os dous desequilibrios que a impulsan: o demográfico e o do desenvolvemento. E sabemos que a fronteira máis desigual do mundo é a de África e Europa. Sabemos tamén que o bache demográfico europeo só poderá cubrirse a medio prazo mediante a inmigración. A recente comunicación da Comisión sobre o envejecimiento dinos que, no 2050, a carga dos maiores de 65 anos para a poboación activa duplicouse.
E que, para manter constante a forza de traballo, estímanse necesarios 20 millóns de inmigrantes ata o 2020. Por iso son tan importantes as políticas de integración laboral, cultural e social dos inmigrantes. O desenvolvemento da campaña electoral catalá ben o demostra, pero algúns remedios poden ser peor que a enfermidade. Esas eleccións demostran tamén que persoas que proceden da inmigración poden aspirar ás máis altas responsabilidades políticas, porque poden ser representativas das virtudes que tipifican unha identidade, independientemente do lugar do seu nacemento. As identidades fórxanse e elíxense a través da práctica social, non se nace con elas ao lombo.
Sabemos tamén que a inmigración afecta de cheo ás políticas sociais e laborais. Non habería inmigración clandestina se non houbese unha oferta de traballo ilegal que beneficia a demasiados intereses. Ese traballo ilegal modera os salarios e estende a explotación e a marginación, como o comisario Frattini denunciou con vehemencia no pleno do PE antes da reunión de Lathi. Propuxo harmonizar as sancións contra os empleadores que dan traballo a sen papeis, pero é moi dubidoso que o Consello apoie esta iniciativa. Postos a premiar e a penalizar para conseguir a integración dos inmigrantes, non estaría de máis que se pensase tamén nun carnet por puntos para os explotadores da man de obra en condicións de residencia ilegal, cuxa clandestinidad faia moi vulnerable e imposible de integrar socialmente. A inmigración, como todo fenómeno social, debe ser encauzada e controlada. A cuestión é se os europeos farémolo na desunión e a rivalidad ou cooperando. Pero se a UE non responde ao problema da inmigración, moitos dubidarán da utilidade de reunións como as de Tampere ou Lahti.

sexta-feira, outubro 20, 2006UNIÓN POLÍTICA SEN PARTIDOS EUROPEOS?

Por Cesáreo R. Aguilera
A política europea pivota ao redor de dous eixes: o clásico dereita/esquerda e o que afecta á concepción comunitaria ben intergobernamental ou supranacional. Trátase de dúas dimensións que se entrecruzan (por exemplo, non é certo que todas as dereitas sexan estatalistas-nacionalistas e as esquerdas federalistas), sendo destacable o feito de que os partidos son menos cohesivos no segundo eixe. Ate agora as esperanzas dos federalistas europeos centráronse nas dinámicas obxectivamente integracionistas das institucións da Unión Eueopea e das políticas públicas comunitarizadas. As primeiras teñen un impulso integrador certo, pero limitado pois se deseñaron desde unha óptica funcionalista sen pretensións de dar paso a xenuínas estruturas para un goberno europeo. As políticas comunitarizadas axudan máis naquel sentido, pero por si soas non bastarán para federalizar.

De onde tirar impulso político integracionista? A resposta democrática teórica debería ser a dos cidadáns, pero se constata que as opinións públicas europeas están moi divididas respecto diso e hoxe, ademais, desmotivadas; por non mencionar a ausencia dun verdadeiro pobo europeo. Xa que logo, habería que confiar nas elites políticas pois se supón, aspiran a dirixir á sociedade. Se isto é así, a clave está nos partidos: en efecto, pese a toda a literatura sobre a crise dos mesmos (que ten máis dun século de historia!!!) estes son obxectivamente insubstituíbles e subxectivamente imbatibeis no seu ámbito e, xa que logo, son os protagonistas do proceso político europeo, tal como lembra Simón Hix, quizais o mellor especialista respecto diso.

Na UE os problemas neste sentido son os seguintes: 1) as federacións europeas de partidos son, de feito, virtuais, 2) o nacionalismo (ir a Europa só a defender os intereses nacionais) está profundamente arraigado en todos eles e 3) os aparellos nacionais non están dispostos en absoluto a ceder competencias soberanas propias a federacións transnacionais de partidos. En consecuencia, neste momento é imposibel dar paso a un sistema unificado de partidos europeos, pero si se poden dar pasos para reforzar no seu seo estratexias integracionistas. Admito que nin aínda no caso de que estas fosen maioritarias habería plenas garantías para ir cara a unha Unión Europea como federación política, mais é que sen tal premisa nin se pode arrincar.

Xa que logo, a batalla prioritaria está no seo dos partidos pois só se neles dominasen os federalistas europeos poderíase tentar inclinar a balanza das divididas opinións públicas. Noutras palabras, o predominio dos europeístas non instrumentais podería facilitar (non asegurar) o progresivo reforzo das teses e as políticas integracionistas, o que si contribuiría a mudar a fisionomía e o carácter da actual UE. En suma, se a política en xeral é a suma de estruturas, procesos e resultados constátase que nin as primeiras (institucións) nin as últimas (políticas públicas) son suficientes para o obxectivo federal, por iso é polo que a clave radique nos actores fundamentais dos procesos, os partidos.

No Parlamento Europeo están presentes preto dun centenar de partidos, pero hai embrións de unidade: os eurogrupos parlamentares (sete) e, máis interesante, os europartidos (cinco e outro máis en proceso de creación). O Partido Popular Europeo -a primeira formación da UE- vai bastante adiantado na súa configuración, pese á existencia das súas dúas almas con sensibilidades diferentes respecto diso (a democristián tradicionalmente federalista e a liberal-conservadora moito máis nacionalista). Os socialistas europeos teñen así mesmo visións diferenciadas segundo as súas propias tradicións nacionais (os socialdemócratas alemáns son federalistas, pero os laboristas británicos non). Se isto ocorre nos dous grandes, no resto o fenómeno da división reprodúcese con máis ou menos intensidade, aínda que entre os Verdes e a esquerda poscomunista (aquí con máis matices) predominan de modo bastante claro os integracionistas, mentres que nalgúns grupos o rexeitamento ao federalismo é frontal (por exemplo, a extrema dereita).

Na actual situación, os partidos europeos están máis dispostos a cooperar que a integrarse e é que a UE non é un estrito sistema político (aínda que teña algúns trazos) baseado na dinámica maioría de goberno e minoría de oposición. Ademais, non existe unha clase política europea como tal e as eleccións ao Parlamento Europeo son de segunda orde. Con todo, hai algúns avances en votacións conxuntas (aumenta a disciplina de voto transnacional) e a regra da unanimidade vaise reducindo cada vez máis. En conclusión, a batalla prioritaria dos federalistas europeos está no seo dos partidos e, paralelamente, en conseguir reverter a apatía e división das opinións públicas explicando as vantaxes de tal proposta.

O afianzamento do europeísmo político nos partidos e na sociedade podería facilitar (aínda que non asegurar) o progresivo reforzo das tendencias federalistas e iso si que contribuiría a mudar a actual natureza economicista da Unión Europea.