quarta-feira, março 18, 2009

O pensamento europeísta de Juan Luis Vives


O pensamento europeista de Juan Luís Vives
Este traballo estuda un dos primeiros humanistas españois, máis concretamente valenciano, universal, que se moveu no espazo xeopolítico onde se estaban desenvolvendo os acontecementos máis importantes da civilización Occidental, Europa; porque o seu pensamento para aquel tempo é universal, ao recoller as tendencias e preocupacións dunha nova cultura que se estaba consolidando, o Renacemento e o Humanismo; porque a súa fama será universal. Juan Luís Vives (1492-1540), cando ten lugar importantísimos acontecementos sociais, políticos, espirituais e económicos, como o Descubrimento do Novo Mundo, a Reforma da Igrexa católica e a súa división, a consolidación das Monarquías nacionais (Inglaterra, Francia, España) e a xestión dunha nova organización xurídico pública en Estados modernos, que pugnaban pola hexemonía do espazo xeopolítico europea, principalmente, entre o monarca francés Francisco I e o soberano español e emperador Carlos V, así como o inglés Enrique VIII, o cal sumía aos príncipes cristiáns nunha continúa contenda e sistema de alianzas, soslaiando o perigo turco que ameazaba aos pobos europeos. Juan Luís Vives nace na cidade de Valencia (probablemente o 6 de marzo de 1492), nunha familia de mercadores xudeuconversos, pouco antes de expedirse o decreto de expulsión dos xudeus (31 de marzo de 1492), que se dedicou a actividade mercantil pañera e como recadadores de impostos reais, creando un importante patrimonio económico. A súa cidade natal, Valencia, entre finais do século XV e principios do XVI é unha poboación populosa, mercantil, tolerante, que atrae a un bo número de xentes dos territorios veciños durante o século XV, cativados polo seu clima e riqueza, até chegar a converterse na primeira praza de contratación e comercio de España (Piles Ros), e todo iso contribuíu ao desenvolvemento cultural da cidade, onde prendería a vocación humanista do mozo Vives. Un signo disto é a impresión do primeiro libro en España. A súa formación a inicia nesta cidade aprendendo latín como calquera outro futuro universitario, ademais de grego e a cultura antiga grecoromana. Durante estes primeiros anos puido coñecer xa a Erasmo (1466-1536) a través das súas obras, quen sería despois bo amigo, axudaríalle ao despegamento intelectual e chamoulle o seu mestre. Antes de abandonar a cidade de Valencia, o tribunal da Inquisición deste reino iniciara o proceso inquisitorial á súa familia (1500-1524) por xudaísmo. En 1500 atopan unha sinagoga clandestina na casa dun curmán seu, Miguel Vives, que desencadea a persecución de toda a familia. Ese mesmo ano deteñen ao seu pai, e familiares seus son condenados a moi severas penas...

terça-feira, março 10, 2009

Europa, en marcha atrás


Europa, en marcha atrás

Por Joschka Fischer


O lendario investidor estadounidense Warren Buffet dixo algunha vez: "Cando baixa a marea é cando un ve quen estaba nadando espido". Ese comentario aludía á situación das empresas nunha crise económica. Pero tamén se pode aplicar aos países e as súas economías. En Europa, a actual situación causa unha preocupación crecente, porque a crise económica global está deixando ao descuberto de maneira implacable os defectos e limitacións da Unión Europea. Agora resulta evidente que foi o primeiro e máis importante que perdeu Europa co rexeitamento do Tratado Constitucional: a súa fe en si mesma e no seu futuro común. En medio da peor crise desde 1929, Estados Unidos optou por un novo comezo coa elección de Barack Obama e está agora no firme proceso de reinventarse.
.
En contraste, cada día que pasa parece que os membros da UE afástanse máis. En lugar de reinventarse, Europa, baixo a presión da crise e as súas propias contradicións internas, ameaza con volver ao egoísmo nacional e ao proteccionismo do pasado. Actualmente, Europa ten unha moeda común e o Banco Central Europeu (BCE), que resultaron ser baluartes da estabilidade monetaria durante a crise financeira. Calquera debilitamento destas dúas institucións causaría danos graves aos intereses comúns europeos. Pero a conduta dos Gobernos europeos estes últimos meses expón serias dúbidas de que vexan así as cousas. A medida que a crise se prolonga, resulta máis claro cá moeda común e o BCE non abondan por si sós para defender o mercado común e a integración europea. Sen políticas económicas e financeiras comúns, coordinadas polo menos entre os membros da zona do euro, a cohesión da moeda común e da UE -de feito, a súa mesma existencia- corren un risco sen precedentes. É certo que a crise está asfixiando a moitos países no mundo. Pero dentro da UE, e incluso da mesma zona do euro, evidencianse diferenzas significativas e serios desequilibrios económicos.
.
En Italia, España, Irlanda, Portugal e Grecia a confianza estase evaporando rapidamente, mentres que ás economías máis fortes do norte de Europa, aínda que tamén teñen problemas, foilles bastante mellor. Se isto continúa e se terminan de facto os criterios de Maastricht e aumenta o proteccionismo nacional en forma de subsidios industriais, o euro estaría en serio perigo. É fácil imaxinar o que o fracaso do euro significaría para a UE: un desastre de proporcións históricas. Ademais, os novos Estados membros da Unión procedentes da Europa do Este, que non teñen nin o castelo económica nin a estabilidade política dos máis antigos, están empezando a caer en picado. Esperar a ver que acontece é a estratexia equivocada. Non hai razón para crer que a actual crise económica global xa tocou fondo. Xa que logo, supoñendo que se intensifique máis aínda, Europa enfrontarase pronto a alternativas difíciles: ou ben as economías máis ricas e estables do Norte -principalmente a economía máis grande, Alemaña- utilizan os seus recursos financeiros, máis cuantiosos, para axudar ás economías máis febles da zona do euro, ou ben o euro estará en perigo e, con el, todo o proxecto de integración europea. Entón, por que non introducir rapidamente instrumentos novos como os eurobonos ou crear un mecanismo da UE comparábel ao FMI? Ambos serían custosos -sobre todo para Alemaña- e polo tanto non serían populares, pero as alternativas son moito máis custosas; de feito, non son opcións políticas serias. Institucionalmente, non hai maneira de evitar un "goberno económico europeo", unha "coordinación económica mellorada" ou como se lle queira chamar, que incluso sería posible de modo informal, sen necesidade de cambiar os tratados.
.
Desafortunadamente, resulta claro que o motor franco-alemán, esencial para que a UE actúe ao unísono, está bloqueado neste momento. A retórica que utilizan Francia e Alemaña indica que teñen moito en común, pero os feitos din outra cousa totalmente distinta. En case todos os aspectos estratéxicos do manexo da crise, Alemaña e Francia estanse bloqueando mutuamente, aínda que ambos están a facer case o mesmo, o que non deixa de ser irónico. Están pensando en primeiro lugar neles mesmos, non en Europa, que como consecuencia carece dun liderado efectivo. A UE foi e é a mutua concesión institucionalizada e debe seguir séndoo agora en medio dunha crise económica global. Se Alemaña e Francia non resolven as súas diferenzas e atopan unha resposta estratéxica común, dañaranse a si mesmos e a Europa no seu conxunto. Nunca debe esquecerse que a UE é un proxecto deseñado para o progreso económico mutuo. Se este vínculo económico desaparece, os xuros nacionais volverán a imporse e farán trizas o proxecto. Europa non carece hoxe de castelo económica, senón de vontade política para actuar ao unísono. Aquí é onde Alemaña e Francia deben tomar a iniciativa.

© Project Syndicate / Institute of Fuman Sciences, 2009.